JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KRAPICE, 1951-1960

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
177
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
923
Signatura: 
F 177/3
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
12
Autor: 
JAROSLAV MIMRA
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1951 - 1960
Skupiny tématické evidence
190910

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)