JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KRÁSNÁ, 1949-1963

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
619
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
926
Signatura: 
F 619/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
12
Autor: 
JAROSLAV MIMRA
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1949 - 1963
Skupiny tématické evidence
190910

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)