JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HRANICE, 1949-1964

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
376
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
927
Signatura: 
F 376/3
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
16
Autor: 
JAROSLAV MIMRA
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1994
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1949 - 1964
Skupiny tématické evidence
190910

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)