DĚTSKÝ ÚTULEK HORNÍ LAZY, 1961-1965

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
836
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
932
Signatura: 
F 836/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1961 - 1965
Skupiny tématické evidence
Péče o mládež

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)