VYŠŠÍ ŠKOLA VÝŽIVY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1949-1950

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
570
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
936
Signatura: 
F 570/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1949 - 1950
Skupiny tématické evidence
Odborné školy - zdravotnické, sociálně - zdravotní, sociální, hospodyňské (výživy)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)