OSMILETÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PLESNÁ, 1946-1959

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
290
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
938
Signatura: 
F 290/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1946 - 1959
Skupiny tématické evidence
Osmileté a devítileté školy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)