ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA CHEB, 1947-1968

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
325
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
939
Signatura: 
F 325/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
9
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1947 - 1968
Skupiny tématické evidence
Zvláštní školy (pro tělesně a duševně postižené)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)