STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO PRACUJÍCÍ CHEB, 1958-1983

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
287
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
940
Signatura: 
F 287/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
23
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1958 - 1983
Skupiny tématické evidence
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)