ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA CHEB, 1951-1957

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
340
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
941
Signatura: 
F 340/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1951 - 1957
Skupiny tématické evidence
Odborné školy - zdravotnické, sociálně - zdravotní, sociální, hospodyňské (výživy)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)