DĚTSKÝ DOMOV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1949-1980

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
405
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
948
Signatura: 
F 405/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1949 - 1980
Skupiny tématické evidence
Sociální ústavy po roce 1945 (starobince, domovy důchodců, okresní ústavy soc. služeb, dětské domovy apod.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)