STÁTNÍ REÁLNÉ GYMNÁZIUM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1945-1947

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
489
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
950
Signatura: 
F 489/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1947
Skupiny tématické evidence
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)