STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNICKÁ ŠKOLA CHEB, (1957) 1959-1975

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
617
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
951
Signatura: 
F 617/3
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
4
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1957) 1959 - 1975
Skupiny tématické evidence
Odborné školy - zemědělské (hospodářské) a lesnické (včetně školních statků), zahradnické, rybářské

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)