BERNÍ ÚŘAD MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 1945-1948 (1952)

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
636
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
952
Signatura: 
F 636/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
14
Autor: 
MARIE BORTELOVÁ
VÁCLAVŮ DANA
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1948 (1952)
Skupiny tématické evidence
Finanční správa po roce 1850 - okresní (berní správy, berní úřady, důchodkové kontrolní úřady)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)