PEDAGOGICKÁ ŠKOLA CHEB, 1947-1966

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
585
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
953
Signatura: 
F 585/2
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
6
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1947 - 1966
Skupiny tématické evidence
Odborné školy - učitelské ústavy (pedagogická gymnázia, pedagogické školy)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)