II. DÍVČÍ OBECNÁ ŠKOLA CHEB, 1934-1943

Archiv
Státní okresní archiv Cheb
Oddělení archivu: 
OF
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
711
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
955
Signatura: 
F 711/1
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
3
Autor: 
MARTINA LEPŠÍ
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1995
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1934 - 1943
Skupiny tématické evidence
Školy obecné a národní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)