SČÍTÁNÍ LIDU, 1921 !NEPLATNÁ POMŮCKA!

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
222
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
94
Autor: 
MÁDLOVÁ O.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1965
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1921
Skupiny tématické evidence
Sčítací operáty

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)