KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ, 1197 - 1965, SV. 2

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
129
317
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
230
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
342
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1967
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1197 - 1965
Držitel/vlastník popisovaných archiválií: 
KANONIE PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ
Skupiny tématické evidence
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)