SVAZ MAJITELŮ MENŠÍCH KAMENOUHELNÝCH DOLŮ REVÍRU PLZEŇSKO-STŘÍBRSKÉHO A SLÁNSKO-RAKOVNICKÉHO SE SÍDLEM V PLZNI, 1919-1936

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10550
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
378
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
ZLESOVÁ D.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1919 - 1936
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - stavovské organizace (např. OZK , lékařské a jiné komory)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)