ŘEDITELSKÁ KONFERENCE PLZEŇSKÉHO KAMENOUHELNÉHO REVÍRU V PLZNI, 1926-1927

Archiv
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10548
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
379
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
ZLESOVÁ D.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1926 - 1927
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - ostatní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)