MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ÚŠAVA, (1944) 1945-1960

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
416
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
453
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
16
Autor: 
ZÍMOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2013
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1944) 1945 - 1960
Skupiny tématické evidence
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)