ARCHIV OBCE HOSTÍČKOV, 1923-1935

Archiv
Státní okresní archiv Tachov
Fond
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1210
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
460
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
VETRÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2015
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1923 - 1935
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)