KRAJSKÝ VÝBOR SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ KARLOVY VARY, (1945)1950-1960(1962)

 
   
/ 0