REVÍRNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY, DODATEK K DÍLČÍMU INVENTÁŘI I. ČÁSTI FONDU, (1794)1850 - 1919

 
   
/ 0