BÁDENSKÁ TAJNÁ DVORSKÁ KANCELÁŘ V RASTATTU - EXTRADOVANÉ SPISY "ČECHY" A "OSTROV", 1588 - 1771(1774)

 
   
/ 0