KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V KARLOVÝCH VARECH - ZÁPISY O JEDNÁNÍ RADY KNV KARLOVY VARY, 1949 - 1960, DÍL I. - OBDOBÍ ZATÍMNÍHO KNV, 1949 - 1954 (Č. 1 - 219)

 
   
/ 0