KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V KARLOVÝCH VARECH - ZÁPISY O JEDNÁNÍ RADY KNV KARLOVY VARY, 1949 - 1960, DÍL II., SV. 1., 1954 - 1960 (Č. 220 - 426)

 
   
/ 0