Archivní pomůcky — vyhledávání

číslo fondu
Archiv Oddělení Číslo AP* Nadpis AP* Druh AP* Elektronické AP*
Plzeň 5. 723 VELKOSTATEK LUKA - VERUŠIČKY, (1665)[1683]-1850(1880) Inventář text
Plzeň 5. 724 RODINNÝ ARCHIV LAŽANSKÝCH - MANĚTÍN, [1581]-1947 Inventář text
Plzeň 1. 725 ÚŘADOVNA PRO ZKOUMÁNÍ CEN PLZEŇ, 1917-1919 Inventář text
Plzeň 1. 726 ZÁPADOČESKÝ KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR PLZEŇ. SEKRETARIÁT PŘEDSEDY A K NĚMU NÁLEŽEJÍCÍ ORGÁNY KNV, 1951-1991 Manipulační seznam druhého typu text
Plzeň 3. 727 DOLY NA ŽELEZNÉ RUDY FIRMY C. T. PETZOLD A SPOL., EJPOVICE, (1892)1907-1919(1943) Inventář text
Plzeň 1. 728 ZÁPADOČESKÝ KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR PLZEŇ. REFERÁT I. - PRO VŠEOBECNÉ VNITŘNÍ VĚCI A JEHO NÁSLEDOVNÍCI. DODATEK I. ODBOR KÁDROVÉ A PERSONÁLNÍ PRÁCE - OSOBNÍ SPISY, (1908)1949-1991(2005) Manipulační seznam druhého typu text
Plzeň 1. 729 ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY - KRAJSKÝ VÝBOR PLZEŇ, 1955-1986 Inventář text
Plzeň 5. 730 RODINNÝ ARCHIV ŠKODŮ, (1760)1811-1945 Inventář text
Plzeň 5. 731 VELKOSTATEK NEČTINY, (1592) [1611]-1942 Inventář text
Plzeň 5. 732 SPRÁVA STÁTNÍCH LESŮ JÁCHYMOV, (1848)1873-1945 Inventář text
Plzeň 3. 733 BOHUMIL SINGER, TOVÁRNA NA KŮŽE, HNACÍ ŘEMENY A KOŽENÉ ZBOŽÍ, KLATOVY, 1880-1948 Inventář text
Plzeň 5. 734 VELKOSTATEK JÁCHYMOV, (1556) [1680] -1873 (1882) Inventář text
Plzeň 1. 735 SBÍRKA OBČANSKÝCH LEGITIMACÍ A KENKARET PLZEŇ-VENKOV, 1940-1943 Manipulační seznam prvního typu text
Plzeň 3. 736 HALÉŘOVÝ SPOLEK DĚLNÍKŮ A DĚLNIC FIRMY BOHUMIL SINGER, KLATOVY, 1937-1946 Inventář text
Plzeň 3. 737 NADLEPŠOVACÍ PENZIJNÍ A PODPŮRNÝ FOND ZAMĚSTNANCŮ FIRMY BOHUMIL SINGER, KLATOVY, (1946)1947-1951(1952) Inventář text
Plzeň 3. 738 OBECNĚ PROSPĚŠNÝ SPOLEK PRO STAVBU OBYTNÝCH DOMŮ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY BOHUMIL SINGER, KLATOVY, 1947-1951 Inventář text
Plzeň 3. 739 ZÁPADOČESKÝ ELEKTRÁŘSKÝ SVAZ, S. R. O., PLZEŇ, (1863)1919-1926(1937) Inventář text
Plzeň 3. 740 ELEKTRÁRENSKÝ SVAZ SEVEROPOŠUMAVSKÝCH OKRESŮ, S. R. O., TACHOV, 1919-1946(1948) Inventář text
Plzeň 3. 741 FRANTIŠEK HANIKA, ELEKTRÁRNA, PLANÁ, (1790)1904-1946(1948) Inventář text
Plzeň 3. 742 KARLOVARSKÝ PORCELÁN, STARÁ ROLE, (1937)1958-1993(1997) Inventář text
Plzeň 1. 743 ZÁPADOČESKÝ KRAJSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR PLZEŇ. REFERÁT III. - BEZPEČNOSTNÍ A JEHO NÁSLEDOVNÍCI, (1900)1949-1991(1994) Manipulační seznam druhého typu text
Plzeň 3. 744 LEOPOLD SCHIFAUER, TOVÁRNA NA STROJE, KOTLÁRNA A KOTLÁŘSTVÍ, SLÉVÁRNA KOVŮ A ŽELEZA, KLATOVY, 1872–1948 Inventář text
Plzeň 3. 745 ZÁPADOČESKÉ ELEKTRÁRNY, A. S., PLZEŇ, (1903)1924-1946(1948) Dílčí inventář text
Plzeň 3. 746 KLATOVSKÉ STROJÍRNY, N. P., KLATOVY, (1900)1948-1958 Inventář text
Plzeň 1. 747 ČESKOSLOVENSKÁ HISTORICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMII VĚD - ZÁPADOČESKÁ POBOČKA PLZEŇ, 1960-1991 Inventář text

Stránky