Archivní pomůcky — vyhledávání

číslo fondu
Archiv Oddělení Číslo AP* Nadpis AP* Druh AP* Elektronické AP*
Plzeň-jih 1 ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA BEZDĚKOV 1875-1962 Inventář
Plzeň-jih 3 OKRESNÍ ÚŘAD BLOVICE (1801) 1855-1882 Inventář
Plzeň-jih 4 BERNÍ ÚŘAD BLOVICE 1945-1948 Inventář
Plzeň-jih 5 ARCHIV MĚSTA BLOVICE 1620-1945 (1949) Inventář fotokopie
Plzeň-jih 6 OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BLOVICE, (1926) 1949-1958 Inventář fotokopie
Plzeň-jih 7 OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BLOVICE, ČÁST 2. (1931) 1949-1960 Inventář fotokopie
Plzeň-jih 0 9/1 OKRESNÍ MĚŘICKÉ STŘEDISKO BLOVICE 1945-1968 Sdružený a skupinový inventář (část)
Plzeň-jih 9/2 OKRESNÍ MĚŘICKÉ STŘEDISKO PŘEŠTICE 1951-1964 Sdružený a skupinový inventář (část)
Plzeň-jih 9/3 OKRESNÍ MĚŘICKÉ STŘEDISKO STOD 1949-1958 Sdružený a skupinový inventář (část)
Plzeň-jih 10 OKRESNÍ SOUD BLOVICE (1836) 1850-1897 (1917) Inventář fotokopie
Plzeň-jih 11 OKRESNÍ SOUD BLOVICE 1898-1949 (1958) Inventář fotokopie
Plzeň-jih 12 LIDOVÝ SOUD BLOVICE 1949-1960 Prozatímní inventární seznam
Plzeň-jih 14/1 NOTÁŘSTVÍ EBENSTREIT VÁCLAV, BLOVICE 1870-1891 Sdružený a skupinový inventář (část)
Plzeň-jih 14/2 NOTÁŘSTVÍ NEPOMUK 1857-1891 Sdružený a skupinový inventář (část)
Plzeň-jih 14/3 NOTÁŘSTVÍ PŘEŠTICE 1851-1877 Sdružený a skupinový inventář (část)
Plzeň-jih 16 ŽIVNOSTENSKÁ ŠKOLA POKRAČOVACÍ BLOVICE 1896-1944 Inventář
Plzeň-jih 17 ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY - OKRESNÍ VÝBOR BLOVICE 1953-1960 Inventář
Plzeň-jih 18 MÍSTNÍ POŽÁRNÍ SBOR BLOVICE 1886-1972 Inventář
Plzeň-jih 19 OKRESNÍ VÝBOR ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU POŽÁRNÍ OCHRANY BLOVICE 1892-1956 Inventář
Plzeň-jih 20 SČSP - OKRESNÍ VÝBOR BLOVICE 1954-1960 Inventář
Plzeň-jih 21/1 ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ MLÁDEŽE - OKRESNÍ VÝBOR PŘEŠTICE 1953-1960 Sdružený a skupinový inventář (část)
Plzeň-jih 21/2 ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ MLÁDEŽE - OKRESNÍ VÝBOR STOD 1955-1960 (1962) Sdružený a skupinový inventář (část)
Plzeň-jih 21/3 ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ MLÁDEŽE - OKRESNÍ VÝBOR BLOVICE 1952-1960 Sdružený a skupinový inventář (část)
Plzeň-jih 22 STROJNÍ TRAKTOROVÁ STANICE BLOVICE 1948-1960 Inventář
Plzeň-jih 28 MÍSTNÍ ŠKOLNÍ RADA ČELÁKOVY 1894-1949 Inventář

Stránky