ARCHIV MĚSTA REJŠTEJN

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
899
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
41
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
36
Autor: 
BERÁNKOVÁ M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2002
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1345) 1584 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Rejštejn
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)