ARCHIV MĚSTA HORY MATKY BOŽÍ

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
769
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
54
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
34
Autor: 
TEJČEK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1637 - 1945 (1963)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hory Matky Boží
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)