CECH ZEDNICKÝ, KAMENICKÝ, PŘIKRÝVAČSKÝ A TESAŘSKÝ VELHARTICE

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1453
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
418
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
HAVLOVIČOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2010
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1753
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Velhartice
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)