CECH ŘEZNÍKŮ KAŠPERSKÉ HORY

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1445
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
459
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
HAVLOVIČOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1616 - 1859
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kašperské Hory
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)