CECH KOVÁŘŮ, KOLÁŘŮ, BEČVÁŘŮ, TRUHLÁŘŮ, ZAMEČNÍKŮ A SKLENÁŘŮ STŘÍBRNÉ HORY

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1451
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
465
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
11
Autor: 
HAVLOVIČOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1723 - 1859 (1899)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Stříbrné Hory
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)