CECH SOUKENÍKŮ, KROJÍŘŮ A POSTŘIHAČŮ SUŠICE

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
2099
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
527
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
HAVLOVIČOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2012
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1600 - 1674
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Sušice
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)