CECH KREJČÍCH PLÁNICE

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
1448
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
537
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
HAVLOVIČOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2014
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1661) 1731 - 1763
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plánice
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)