CECH PEKAŘŮ, TRUHLÁŘŮ, SKLENÁŘŮ A ZÁMEČNÍKŮ PLÁNICE

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
2172
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
562
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
HAVLOVIČOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2015
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1576 - 1860
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plánice
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)