CECH MLYNÁŘŮ A TESAŘŮ PLÁNICE

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
2466
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
563
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
HAVLOVIČOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2015
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
[1700] - 1850 (1873)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plánice
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)