CECH KOŽEŠNÍKŮ KLATOVY

Archiv: 
Státní okresní archiv Klatovy
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
2124
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
621
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
HAVLOVIČOVÁ E.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2016
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1473) 1575 - 1860 (1894)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Klatovy
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)