KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇ, 1701 - 1850

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10481
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
1
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
30
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1701 - 1850
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Politická správa do roku 1850

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)