STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PLZEŇ, (1800)1855-1923(1942)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10069
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
22
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
19
Autor: 
HLEDÍKOVÁ Z.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1800) 1855 - 1923 (1942)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Úřady veřejné žaloby do roku 1949 - Státní zastupitelství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)