TISKOVÉ TRESTNÍ SPISY STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V PLZNI, 1897-1941

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10069
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
23
Druh archivní pomůcky: 
Katalog
Počet stran: 
135
Autor: 
HLEDÍKOVÁ Z.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1897 - 1941
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Úřady veřejné žaloby do roku 1949 - Státní zastupitelství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)