POLICEJNÍ ŘEDITELSTVÍ PLZEŇ, ([1875])1918-1951

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10024
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
24
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
48
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
[1875] 1918 - 1951
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra
Policie a četnictvo do roku 1945
Sbor národní bezpečnosti 1945 – 1991
Vojska Ministerstva vnitra 1950 – 1991

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)