BÁŇSKÝ INSPEKTORÁT PLZEŇ, 1934 - 1943

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10114
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
62
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1934 - 1943
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Správa horní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)