REVÍRNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PLZEŇ, 1850 - 1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10108
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
63
Druh archivní pomůcky: 
Prozatímní inventární seznam
Počet stran: 
25
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1850 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Správa horní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)