KRAJSKÝ SEKRETARIÁT ČS. STRANY NÁRODNĚ SOCIALISTICKÉ KARLOVY VARY, 1945-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
86
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
72
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
10
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - krajské (župní)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)