OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA V PLZNI, 1850 - 1950

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10003
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
73
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
90
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1960
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1850 - 1950
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - stavovské organizace (např. OZK , lékařské a jiné komory)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)