KRAJSKÝ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY KARLOVY VARY, 1947 - 1960

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
104
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
134
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
45
Autor: 
FIALA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1961
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1947 - 1960
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
AVNF, výbory NF - ústřední (zemské, krajské a oblastní)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)