NĚMECKÝ ÚŘEDNÍ SOUD KLATOVY, 1939 - 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10135
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
148
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
13
Autor: 
MACÁK A.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1962
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1939 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Klatovy
Plzeň
Strakonice
Skupiny tématické evidence
Německá justiční správa 1938 - 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)