VELKOSTATEK DOLNÍ LUKAVICE, 1556 - 1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20025
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
235
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
88
Autor: 
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1973
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1556 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Dolní Lukavice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)