VELKOSTATEK KŘIMICE, 1627 - 1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20062
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
259
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
86
Autor: 
HLAVOVÁ J.
HOFMANN G.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1978
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1627 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Křimice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)